19. asır sonlarında başlatılan eğitim seferberliği sırasında 1883 yılında Veli Şemsettin Mahallesi’ndeki Necip Bey konağında ‘Mülkiye İdadisi’ adıyla iki sınıflık bir okul olarak açılmış; iki sene sonra da sınıf sayısı dörde çıkarılmıştır.

1886’da bugünkü binanın temeli atılmıştır. 1889’da Rüştiye sınıflarını da içine alarak yedi sınıflı hale getirilmiş, sonra da ‘Sultanî’ olmuştur. Binaya 1903-1906 yılları arasında kütüphane, yatakhane, yemekhane, kapalı bir teneffüshane 1911’de de hamam ilave edilmiştir.

1904’de okul bahçesine ayrı bir teşkilat olarak ‘Müze-i Hümayun’ adıyla Bursa müzesi açılmış, eserler 1926’da Yeşil Medresesi’ne taşınmıştır. Yunan işgalinde binanın bir kısmı hastane olarak kullanılmıştır. 1923-1924 ders yılında ‘Sultanî’ ismiyle liseye çevrilmiştir.

Reşat Nuri Güntekin, Orhan Saik Gökyay, Kazım Baykal, Ziya Samar gibi mümtaz şahsiyetler öğretmenlik yapmış, yetiştirdikleri öğrenciler ise bilim, sanat, politika ve sosyal hayatımızda önemli görevler üstlenmişlerdir.