1845’de Sultan Abdülmecid tarafından Mekteb-i Fünun-u İdadi adıyla kuruldu. Heykel’deki valilik binası yakınlarında bulunan bir kumaş fabrikasının kamulaştırılarak okul haline getirilmişti. Daha sonra Işıklar semtinde, alt katı kagir, üst katı ahşap olarak inşa edilen bina, 10 Haziran 1892’de, vali Münir Paşa tarafından açıldı.

1894’de bu yapılara ikinci bina da eklenerek beş yüz öğrenci alacak duruma getirildi. 93 Harbi’nin unutulmaz komutanı Gazi Ahmed Muhtar Paşa da bu okulun mezunları arasındadır. 1911’de hastane kısmı da eklendi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Bursa’nın Yunan işgaline uğraması üzerine eğitime ara verildi.

11 Aralık 1922’de Askeri İdadi adı ile yeniden açıldı. Bulunduğu semtin adının önceleri Aşıklar Tepesi olduğu, giderek Işıklar’a dönüştüğü söylenmektedir. 2016’da Kanun Hükmündeki Kararname gereğince diğer askeri liselerle birlikte kapatıldı.