Osmanlı Devlet adamı Ahmet Vefik Paşa’nın 1879 yılında Hüdavendigar Vilayeti Valiliğine atanarak Bursa’ya gelmesiyle yalnız Bursa için değil, ulusal tiyatromuz açısından da önemli sayılan bir aşama gerçekleşmiştir.

Aynı yıllarda Tanzimat döneminin önemli tiyatrocularından Güllü Agop Osmanlı Tiyatrosu’ndan ayrılmış Thomas Fasulyeciyan ve bazı arkadaşları ile Bursa’ya gelerek Melekzat bahçesinde temsiller vermiştir. Ahmet Fehim’in anılarına göre Ahmet Vefik Paşa Fasulyeciyan ve arkadaşlarını izledikten sonra onlara “Size tiyatro yaptıracağım, eserler vereceğim, kira vermeyeceksiniz, yalnız senede iki kez Gureba Hastanesi için oynayacaksınız” der.

Ahmet Vefik Paşa’nın Bursa’da yaptırdığı bu tiyatro binasında ilk olarak 15 Eylül 1879’da Paşa’nın Moliere’den dilimize uyarladığı “Meraki” piyesi oynanmıştır. Seyircinin eğitimine yönelik kendine özgü pek çok davranışlar sergileyen Paşa, İstanbul dışında Anadolu’da kurulan ilk tiyatro olan “Bursa Osmanlı Tiyatrosu”nda seyirciyi Moliere’i hemen tüm oyunları ile tanıtmıştır. Bunlar içinde Savruk, İnfial-i Aşk, Dudu Kuşları, Kocalar Mektebi, Zor Nikah, Tartuffe, Adamcıl, Zoraki Tabib, Meraki gibi pek çok uyarlamaları vardır.

O güne kadar tiyatro seyretmenin gereklerini bilmeyen seyirciye bu işi öğretmek yine Ahmet Vefik Paşa’nın üzerine düşen bir görevdi. Bu yolda halkı tiyatroya alıştırmak, beklentilerini doğru ve güzel olana çevirmek, seçici olmasını sağlamak; bütün bunların yanında tiyatro görgüsünü, oyun seyretme ahlakını, bir tiyatroda nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağını da öğretmek gerekiyordu.