Baba Kuruş ve Baba Sa’d Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Arap atçılığının oluşmasını sağlayan safkan arap aygırıdır. Anıt mezarlar Karacabey TİGEM’de bulunuyor. Atatürk’ün emriyle biri Şam’dan, diğeri Bağdat’tan özel olarak getirilmiştir. Baba Kuruş erkek, Baba Sa’d ise dişidir. Bu ikisinden 147 tay dünyaya gelmiştir. Çok değerli bu iki at için 1950’li yıllarda anıt mezar yapılmıştır. Türkiye’de ilk ve tektir.

Karacabey TİGEM’de Müdür Yardımcılığı yapmış olan Murat Durmaz bir açıklamasında  “Türkiyede’ki Arap atçılığında kullanılan 6 aygır sülalesi vardır. Sa’d, Hilal-ü Zaman, Kuruş, Berk, Alkuruş ve Seklavidir. Türkiye’de 6 aygır kan hattı var. Bu hatlardan ikisi, Kuruş ve Sa’d’dır. Örneğin Kuruş hattından gelen en iyi yarış atları arasında Yalnız Efe, Sergen, Tamerin Oğlu gibi atlar vardır. Sa’d sülalesi de Türkiye’deki en başarılı ve en hızlı yarış atı sülalesidir. Kafkaslı, İzbatur, Ayabakan gibi çok büyük şampiyonlar vermiştir. TİGEM’e gelen ziyaretçiler, Baba Kuruş ve Baba Sa’d mezarları tabelasını görünce ilk olarak burada atların mezarı olduğunu düşünmüyorlar. Sonra mezar taşını okuyunca gerçeğin farkına varıyorlar ve şaşırıyorlar. Rivayete göre ‘Baba Kuruş’ İsmet İnönü’nün, bir rivayete göre de o dönemin Tarım Bakanının sevdiği atlardan biri. 1945 yılında Baba Kuruş rahatsızlanıyor. O dönemde de haraya Mümtaz Bey isimli bir müdür bakıyor. Sürekli Mümtaz Bey’den Baba Kuruş’un sağlık durumu ile ilgili Ankara’dan bilgi alınıyor. Ankara’dan da sürekli, ‘Mutlaka Baba Kuruş’u iyileştirin. Sakın bize öldüğünü söylemeyin’ diye uyarılar yapılıyor. Ancak hak tecelli ediyor ve Baba Kuruş ölüyor. Herkes düşünüyor, ‘bu ölüm haberini Ankara’ya nasıl veririz’ diye. Uzun bir düşünme sürecinden sonra Hara Müdürü Mümtaz Bey telgrafın başına geçip kısa bir not yazıyor ve notta şunları belirtiyor: ‘Kuruş yattı kalkmaz, hara müdürü Mümtaz.’ Baba Kuruş’un ölüm haberini Ankara’nın bu şekilde alması ise o dönemlerden bugüne değin anlatılan en önemli hikayelerden biridir.” demiştir.