2. Meydan Sokak – 12. Aralık Sokak – Havlucu Sokak kesişim noktasında Fethullah Dedenin mezar ve türbesinin duvarlarıyla karşılaşılır. Duvarlar kesme kefeke tuğla ile pek zarif işlenmiş, tek kubbeli olduğu duvarlarından anlaşılmaktadır. Bu mezarın taşında (Fethullah Hayri Hoca sene 971 H.-1554) okunmaktadır.Bu zat zengin hayırseverlerden olup emlaki olan türbesi civarındaki yerleri satın alıp muallimhane yapmıştır.