Bursa’nın Yıldırım ile Osmangazi ilçelerinin sınırında yer alan Irgandı köprüsü, dünyada sadece Floransa, Venedik ve Bulgaristan’ın Lofça kentinde birer örneği bulunan 4 çarşılı köprüden biridir.

Köprü, 1442 Pir Ali oğlu Tüccar Muslihiddin tarafından Mimar Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırılmıştır. Kagir ve tek katlı bir yapıya sahiptir. dükkanlarının üzeri tonoz kemerleri ile yapılmış ve kurşun ile örtülmüş olan Irgandı köprüsü, 1854 depreminde ve yıllar sonra yunan işgali sırasında bombalanarak büyük hasar görmüştür.

1940’lı yılların sonlarında onarımı yapılan köprünün ana tonozu betonarme olarak, her iki yanına taş kemerler konulmuştur. bu onarımdan sonra ana taş duvarların ve üst tuğla örtülerin özgünlüğü korunan köprüde, dükkanlar dışında yapının ana strüktürünün ayakta durması sağlanmıştır.

Daha sonra köprü orijinaline uygun bir biçimde restore edilerek 17 mart 2004’de hizmete açılmıştır.