Namazgah semtinde. Kabakçı Sokak’ta bulunmaktadır. 1421 yılında haz Şahoğlu İshak Şah tarafından yaptırılmıştır. 6,80 x 6,80 metre iç ölçülerinde, kare planlı olan caminin girişinde 4 metre derinliğinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Kuzey bölümü, yol genişletmesi sırasında kesilmiştir. Mescidin üzeri kırma ça­tılı olup, ahşap malzeme ile örtülüdür. 1855 depremi sonrasında uzun yıllar harap ve kapalı kalan cami. 1950 yılında onarılıp ibadete açılmıştır. Sık sık yapılan onarımlar nedeniyle özgünlüğünü yitirmiştir. Orjinal olan mihrabı sade üslupla olup, yağlı boya ile boyanmıştır. Caminin kuzeybatısında bulunan minareye, son cemaat yerinde bulunan küçük bir kapıdan çıkılmakladır. Minare sekizgen kaideli olup üç sıra tuğla ve moloz taş örgülüdür. Üçgen yüzeyler yardımıyla silindirik gövdeye geçilmekle olup, gövde, petek ve sivri külahı tamamen sıvalıdır.