Piremir Mahallesi’nde bulunan cami. 1495 yılında Buhara’dan gelen Pir Emir Sultan adına Hoca Alizade tarafından yaptırılmıştır. Mül­kiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir. Duvarlardaki kesme kefeke taş ve tuğla işçiliğinden. Fatih devri eserlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Revak ve pencere kemerleri, sa­çaklar ve duvardaki tuğla rozetler, camiye bitişik minaresi ile merdi­ven başları o devir mimarisi modelidir. Tek şerefeli minarenin külahı boğuntulu ve sivridir. Kubbesi kurşun ile kaplanmıştır. Yapının duvar­ları üç sıra tuğla ve bir sıra moloz taşıyla örülmüştür. 1961 yılında esaslı bir onarımdan geçmiştir. Harîmin üstü sekizgen bir kasnak üze­rine oturtulmuş bir büyük kubbe ile örtülmüştür. Caminin bahçesinde bulunan ve 16. yüzyılda yapılan türbede. Pir Emir Sultan Mehmet’in mezarı bulunmaktadır. Toplam cemaat kapasitesi 200 kişi olan caminin, vakit namazlarında ortalama 40, cuma namazların­da 250, bayram namazlarında ise 500 kadar cemaati vardır. Caminin kadrolu bir imam-hatibi ve bir mü-ezzin-kavvımı bulunmaktadır.