Selimzâde Mahallesi Eski Sokak’taki camidir. XVI. yüzyıl sonu veya XVII. yüzyıl başında Selim-zâde Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. Kapı üzerindeki yağlıboya ile yazılmış 1323 H. (1905) tarihi, caminin onarımıyla ilgili olmalıdır.

Doğu-batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve 8.10 X 13.60 metre boyutlarındadır. Ahşap tavanlıdır. Mihrap üstüne rastlayan bölümde küçük bir kubbe yer almaktadır. Mihrap nişi 0.55 metre derinliğinde, yarım daire kesitlidir. Kavsarası altı sıra mukarnaslardan oluşmaktadır.

3 metre derinliğindeki son cemaat yeri sonradan eklenmiştir. Ana mekânın kuzeybatı köşesindeki minareye, son cemaat yerinden açılan bir kapıdan çıkılmaktadır. Kaidesi taş ve tuğla, gövdesi silindirik tuğla örgülü minarenin şerefe altında beş sıra kirpi saçak dizili, peteği sıvalı ve sivri külahı saç kaplamalıdır.

Caminin kuzey yönündeki beş mezarın üstü sonradan örtülerek türbe hâline getirilmiştir. Mezarlardan biri Selimzâde Mehmet Efendi’ye aittir.