Emir Sultan Hazretlerinin hizmetkarlarından olup, Namazgah Camii’ni yaptırmıştır. Kasaplık yaptığı için Et Dede olarak da bilinir.