Yıldırım Külliyesi’ndeki Darüşşifa müesseseleşmiş ilk Osmanlı hastanesidir.

Bulutlu bir günde hafif çiseleyen bir yağmur altında Yıldırım, on beş kişilik maiyetiyle, atlı olarak inşaata geldi. Planları hazırlayan İvaz Paşa’yla Ali Neccar kendisini karşıladılar. Hem sahada hem kağıt üstünde kendisine bilgi verdiler. O günden sonra inşaat daha hızlandı. Giriş kapısının iki yanına hastaların ilk müracaat yeri ve beklemeleri için birer oda hazırlandı. İkişer oda tabiplere ve eczacılara yapıldı. Ortaya ferah bir avlu bırakıldı. İçinde havuz olan avlunun yanları onar oda ile çevrildi. Her oda, tepesinde ‘alem’ olan kurşunlu kubbeyle örtüldü. 1394’te bina tamamlandı.