Bursa’nın ekonomisinde önemli bir yer tutan tekstil içinde havluculuğun payı büyüktür. İpekçilik geleneğinden doğan Bursa havluculuğunun, Türkiye’de ve dünyada önemli bir yeri vardır. Bursa’da havluculuk, 18. yüzyılın başlarında kadife dokumacılığının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Havlular, önceleri el tezgâhlarında dokunmuştur. Zaman içinde havluculuk, güçlü bir sanayi haline gelmiştir.

Genellikle pamuk ipliğinden yapılmakta olan Bursa havluları, 18. ve 19. yüzyıllarda Hindistan,İran, Suriye, Mısır ve Balkan ülkelerine ihraç edilmiştir. Bugün Bursa’da, 100’ün üzerinde üretim yerinde on binlerce havlu üretilmektedir.