Zeytinlikler içinde güzel bir mahalle olan Aydınpınar’da tüm kudretiyle varlığını sürdüren Hagios Apostoloi Kilisesi de bu kültür mozaiğinden biri… 1846-1870 yılları arasında Bursa Metropoliti Konstantios döneminde yapıldığı bilinen kilise, iki asırdır varlığını sürdürüyor. Eski adı Misebolu (küçük kent) olan eski Rum yerleşimi Aydınpınar’daki kilise, 1922 yılından sonra camiye dönüştürülmüş ve çan kulesi bir süre minare olarak kullanılmıştı. Geçirdiği onca zamanda defalarca işlem gören tarihi yapıdaki çan kulesi daha sonra yıkılarak yerine 1952-1956 arasında minare yaptırıldı. 1980 yılında yeni caminin yaptırılmasıyla zamana direnen bu yapı, kendi haline bırakıldı. Giriş kapısı üzerindeki alınlıkta yer alan 1901 tarihli yazıtından, bu tarihte onarım gördüğü anlaşılan yapı, önemli bir eser olarak Mudanya’nın değerleri arasında yer alıyor. Dikdörtgen planlı büyükçe bir yapıda olan kilise her ne kadar harap edilse de duvarları sapasağlam ayakta… Giriş kapısının sağ tarafındaki en üstteki köşede taşa oyulmuş bir haç işareti dikkati çekerken, özellikle ahşap süslemelerin yer aldığı işlemeler, tahribata rağmen göz kamaştırıyor. Oyma tekniği, motifleri, orijinal vitraylarıyla görsel bir şölen sunan yapının bazı duvarlarında ise kalem işi dua ve ayetler yer alıyor. Kilisenin ana giriş kapısının üstünde Latin Alfabesi ile Rumca yazılmış olan mermer kitabesinde; geçmişin tozlu sayfalarından bugüne uzanan bir söz dikkati çekiyor: “Tanrım evlerin ne kadar sevilir.”