Gazi Osman Bey, Bilecik, İnegöl, Sakarya ve Yenişehir’den sonra Bursa’ya (Pınarbaşı- tophane arsında bulunan yer Prusa yani günümüz Bursa’sı) yönelmeyi planlamıştır. Sarp kayalıklarla çevrili Bursa kalesi kolay alınamayacağı için Osman Gazi, biri kentin doğusundaki tepede, diğeri de kentin batısındaki kaplıcaların yakınında olmak üzere, havale kulesi dediğimiz iki tane gözetleme yeri yapmış (bir nevi küçük kale de denilebilir) ve giriş-çıkışları kontrol ederek kenti ablukaya almıştır. Bu iki hisar sayesinde Bursa kuşatma altına alınmış ve Bizans’ın şehre yardım etmesi engellenmiştir.

Bunlardan doğudakine Balaban Bey (Balabancık Alp), batıdakine de Aktimur Bey (Gazi Aktimur Dizdar) kale komutanı olarak atandığı için bu havale kuleleri onların adlarıyla bilinmektedir. İşte bu iki kaleden batıdaki Aktimur Hisarı malesef günümüze ulaşmamıştır. Aktimur Hisarı’nın günümüzde Çelik Palas Oteli’nin üzerindeki tepede olduğu veyahut bugünkü Hamzabey Camii’nin yakınlarına inşa edildiği rivayet edilmektedir.

Balabanbey Hisarı (Bugünkü Mollaarap Mahallesi’nde Balabanbey İlköğretim Okulu’nun hemen yanında) ise ; Osman Gazi tarafından 1303 yılında bir yılda yapıldığı bilinmektedir. Balaban Bey’in  bu kalede Osmanlı ordusunu topladığı, 24 yıl bu kalede kalarak Bizanslıları kontrol altında tuttuğu ve 6 Nisan 1326 yılında Bursa’nın Fethini bu kaleden  gerçekleştirdiği  tespit edilmiştir. Osmanlı’nın Bursa’ya yaptırdığı ilk eserdir. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi’ye bu kaleden Tophane surlarındaki Bizans manastırını göstererek, güneşin vurmasıyla parlayan kubbesi için ‘Beni bu gümüşlü kümbede gömün’ vasiyetinde bulunduğu anlatılmaktadır.  Osmanlı yapı tarzını yansıtan Balabancık Hisarı’nın duvarları araları üç sıra tuğla konmak sureti ile moloz taştan örülmüştür.  Batıdaki kule duvarında pencere izleri görülmektedir.  Kulenin arka kısmı doldurulmuş olduğundan doğu ve güney duvarları belirsizdir. Kuzey ve batı duvarlarının bir kısmı mevcuttur.  Yıldırım Belediyesi tarafından 2006 yılında restorasyonu ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir.