IV. Osmanlı Sultanı’nın türbesi, 1406 yılında Yıldırım Bayezıd’ın oğlu Emir Süleyman tarafından yaptırılmıştır.

Yapı kare planlıdır. Önde, üç küçük kubbenin örttüğü revak bölümü görülür. Osmanlı Döneminin ilk revaklı türbesidir.

Türbede, ortada Yıldırım Bayezıd, sağında oğlu İsa Çelebi , solunda bir hanımı ve ayak ucunda kim oldukları bilinmeyen iki kadının sandukaları vardır

Yıldırım Medresesi’nin doğusunda yer alan Yıldırım Türbesi, Yıldırım Beyazıd için oğlu Süleyman Çelebi tarafından 1406’da yaptırılmıştır.

Türbenin ortasında Yıldırım Beyazıd’ın sandukası yer alırken, sağında oğlu İsa Çelebi’nin, solunda eşinin ve kimliği belirsiz iki bayanın sandukaları bulunmaktadır.

10.5 metrelik ölçülerde kare planlı olan türbe, tek kubbeye sahiptir.Kubbe sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. Yuvarlak bir mihrabı bulunan türbede üç ufak kubbenin örttüğü revaklı bir giriş yer almaktadır. Köşeleri kare ayaklara, diğerleri yuvarlak sütunlara oturan revak, defalarca tamir görmüştür.